19.11.2023r. upłynął termin
przyjmowania zgłoszeń.
Dziękujemy za udział
w loterii "Raz! Dwa! Trzy!
Z Batmanem wygrywasz Ty!".

Gratulujemy zwycięzcom!

Zasady


Kup w wybranym sklepie*
dowolny produkt lub
produkty na licencji
Batman lub DC
za minimum 30 zł na jednym
dowodzie zakupu
i zachowaj go

Uzupełnij
formularz
zgłoszeniowy

Sprawdź od razu,
czy wygrałeś
nagrodę dzienną

*Wykaz sklepów biorących udział w promocji.

Zakupu i zgłoszenia należy dokonać od dnia 23.10.2023 r. do dnia 19.11.2023 r.
Jeden dowód zakupu, to jedno zgłoszenie do loterii.
W loterii mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

Nagrody

Zwycięzcy

Produkty Promocyjne

LOTERIĄ OBJĘTE SĄ WSZYSTKIE
PRODUKTY NA LICENCJI BATMAN
LUB DC ZAKUPIONE
W WYBRANYCH SKLEPACH*,
OD 23.10.2023 R. DO 19.11.2023 R.

*wykaz sklepów biorących udział w promocji dostępny w regulaminie.

Kontakt